Make your own free website on Tripod.com
Favorite Movies                        
Titanic, Ghost Ship, BoA, Queen of The Damn, Rush Hour I ,II, Home Alone I , II, III, IV, Gen Y Cop, Gen X Cop,Jackie Chan movie, THe Ring,
Vu An Hinh Su I, II, III, IV , Thien Truong Dia Cuu, Nguoi Dan Ba Dau Tien, My Vi THien Vuong, Sac Mau TInh Yeu, Chiec Giay THuy Tinh,  NGuoi Mau, Anh Em Nha Bac Si, Luc Dinh Ky, Tan Luc Dinh Ky', TAY DU KY',Nguyen Chan Hiep, Tieu Thap Nhat Lang, Thoi Dai Chien Quoc, Luu Manh Luat Su, QUai Kiet Tan Hinh, Song Thien Long Ho Dau, Luc Luong Chong Lua Dao, Doi Chong Te Nan, Liet Hoa Hung Tam I, II,Anh Hung Xa Dieu, and alots more...............

    Nguoi Dan Ba Dau Tien                            (MoDel-NguoiMau)


    Guest    --> <-- Book                                                 <-->